Tři králové s Magnum Jazz Bigbandem

Přivítejte nový rok na Tři krále s Magnum Jazz Bigbandem. Po svátcích budete jistě plni energie, týden po Silvestru už vás bude svrbit pata a budete si chtít v pátek večer zatancovat!

V pátek 6.1.2017 od 20.30 se na Vás budeme těšit v Malostranské Besedě.

Podle legendy byli tři mudrci pohané a hvězdopravci zřejmě z Persie (tam se narodil praotec Jazz!). Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu dvou až čtyř v západní církvi až po dvanáct ve východní.My vám však ukážeme na jednom pódiu mudrců hned dvacet! Zlato se bude linout z našich nástrojů a hrdel, kadidla a myrhy si vezměte s sebou.